PDF Skriv ut Skicka sidan

Välkommen till Redmonds hovslageri i Karlstad.


Redmond´s hovslageri är James. Jag är en utbildad hovslagare och av Jordbruksverket Certifierad Hovslagare. Jag bor i Karlstad. Jag började sko för att det är ett väldigt givande yrke, man får träffa många trevliga människor och hästar. Det är väldigt stimulerande då ingen hästs hovar är den andra lik.


Min utbildning hittills:
Hovslagarskolan i Skara 2001-2003
Block 1 Fysiologisk skoning teori-05
Block 2 Fysiologisk skoning praktisk-05
Block 3 fölkorrigering -06
Block 4 Hovsjukdomar -06
Block 5 Hovreparationer -06
Gesällbrevet -05
Godkänd Fortbildningsexamen -07

Blockkurserna anordnas av SHF och de är 5 till antalet. Efter att man har gått alla block kan man gå upp för Mästarbrevet. Det finns idag 5 Hovslagarmästare i Sverige. Man måste dock arbeta 5 år mellan gesällbrevet och Mästarbrevet. Utöver dessa kurser har jag varit på otaliga föreläsningar. Jag deltar även aktivt i hovslageritävlingar, senast i Falsterbo, samt har ett brett kontaktnät. Har givetvis F-skattsedel och ansvarsförsäkring.


Cananga kommer till världen.